Сұрақ қою
Задать вопрос


Қашықтықтан оқу үрдісіне қатысты мәселелерді жылдам шешу үшін сіз өз сұрақтарыңызды бізге жібере аласыз.


В целях оперативности решения вопросов, связанных с учебным процессом на ДОТ, вы можете отправить вашы вопросы к нам.

Мәліметтерді толтырыңыз | Заполните ваши данные
© 2020 Шет тілдер және іскерлік карьера университеті | Университет иностранных языков и деловой карьеры